Przepisy Klasowe Scandinavia 650/ Skippi 650

Przepisy Klasowe Scandinavia 650/ Skippi 650

PLAN OŻAGLOWANIA I TAKIELUNKU STAŁEGO
Plan ożaglowania i takielunku stałego Scandinavia650/ Skippi650

przepisy klasy