O klasie

O klasie Scandinavia650 / Skippi650

O klasie Scandinavia650 / Skippi650
 Źródło: Miesięcznik Żagle Nr 3 Marzec 2015

Żagle Nr 3 Marzec 2015

Dane techniczne
Długość całkowita
6,50 m
Długość lini wodnej
6,10 m
Szerokość całkowita
2,48 m
Szerokość lini wodnej
1,78 m
Zanurzenie
0,25/1,50 m
Waga
ok. 700 kg
Wysokość w kabinie
1,35 m
Ilość koi
4
Wysokość od linii wodnej
10,30 m
Powierzchnia żagli (grot + fok)
27 m2
Powierzchnia genakera
35 m2
Silnik przyczepny
max. 5 KM